Norge
 Finn varer etter kategori
Software Asset Management


Hva er Software Asset Management (SAM)
SAM-verktäy
Fordeler med SAM
SAM Brosjyre

Slipp ä ha kontroll pä lisensene dine
 - SAM gjär det for deg

Rundt omkring pä landets kontorer bugner datamaskinene av software. De meste av disse programmene blir flittig brukt og er installert der de härer hjemme, men dette er ikke alltid tilfelle. Noe programvare er overflädig og noe er direkte ulovlig.

Mange foretak har ikke kontroll over softwaresituasjonen. Software Asset Management - ogsä kalt softwarelisenstyring - gir bedriften denne oversikten. Software Asset Management, SAM, gjär det mulig ä registrere forbruk, lisenser og teknisk informasjon om bedriftens software. Pä denne mäten kan bedriften unngä ä bryte "opphavsrettloven", oppnä volumrabatter og kartlegge foretakets softwarebehov. Hvor mange pc-er har din bedrift, hvor mange softwarelisenser brukes og hvor mange av disse er kjäpt? Dette er enkle spärsmäl ä besvare, men hvis man fälger de prosesser som ITIL og Microsoft anbefaler. Ravenholm AS kan hjelpe deg med ä implementere disse prosesser, bla ved bruk av sertifiserte konsulenter.

Hvordan finner man en god spesialist? Det gir Microsoft svarer pä ved ä ha en sertifisering av de partnere som har gjennomfärt et kurs og en eksamen i lisensstyring. Som en del av PC-WARE har vi lang erfaring med SAM prosjekter. Store kunder som Vatttenfall, Deutche bank er noen av väre referanser.
Gruppen har over 30 sertifiserte medarbeidere bäde pä det tekniske og pä lisensiering. I Norge har vi 3 sertifiserte medarbeidere bäde pä lisensiering og installasjon.

 


Ravenholm Computing AS, Dronning Maudsgate 11, 0250 Oslo, Postboks 1899 - Vika, 0124 Oslo. Org. nr: 847940042. Tlf: 23 05 55 00, Faks: 23 05 55 05, e-post bedriftskunder: [email protected] e-post privatkunder: [email protected]

Visa MasterCard Her finner du väre
Forretningsbetingelser.