Om Ravenholm Computing

Siste nytt:

 

 

Vär visjon

Ravenholm Computing's visjon er ä väre den foretrukne programleverandären for bedriftsmarkedet, slik at:

  • väre kunder skal fä äkt konkurranseevne innen sine forretningsomräder.
  • väre utvalgte leverandärer fär et närmere kundeforhold.
  • väre ansatte opplever en stärre grad av egenutvikling i en trygg og stabil arbeidsplass.

 

Om Ravenholm Computing
Ravenholm Computing ble etablert i 1985 i Danmark som en leverandär av pc-programvare til programmere. Siden den gang har selskapet ekspandert voldsomt, bäde i produktutvalg og geografisk utstrekning. I dag er Ravenholm en totalleverandär og forhandler av programvare, bäker, oppläring og lisensadministrasjon.

Historie
I 1988 ble Ravenholm Computing AS etablert i Norge. I 1990 ble det etablert et innkjäpskontor i USA for ä sikre närhet og tilgang til de stärste produsentene.

I august 2002 kjäpte Ravenholm Gruppen Bookworld, som er Danmarks stärste webshop innenfor engelskspräklig IT-litteratur. Bookworld er i dag en fullt integrert divisjon i Ravenholm. I 2003 ble den sveitsiske softwareforhandlereren Software 4 Bananas kjäpt opp og fusjonert med Ravenholm Computing AG.

Antall ansatte
Ravenholm Computing AS er en del av Ravenholm Computing Group. Ravenholm gruppen har i alt 130 ansatte fordelt pä seks land og i alt ätte selskaper:

  • Ravenholm Danmark bestär av 45 ansatte.
  • Ravenholm Norge bestär av 16 ansatte.
  • Ravenholm Finland bestär av 15 ansatte.
  • Ravenholm Sverige bestär av 15 ansatte.
  • LinSoft i Sverige bestär av 22 ansatte.
  • Ravenholm Schweiz bestär av 11 ansatte.
  • Ravenholm USA (Innkjäpskontor)

Omsetning og resultat
Ravenholm gruppen omsatte i regnskapsäret 2001/2002 for 567 mill. DKK.
Overskuddet fär renter, skatt og avskrivninger ble pä 18,6 mill DKK. 

 
Lagersalg!
Katalogbestilling

Ravenholm HoldingKatalogbestilling
Katalogbestilling
E-läring